ပင်စင်ဦးစီးဌာန

နိဒါန်း

၁။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမှ အငြိမ်းစားယူကြသည့်အခါ ဥပဒေပါ အကျိုးခံစားခွင့်များ ဖြစ်သည့် “ပင်စင်လစာနှင့်လုပ်သက်ဆုငွေ” တို့ကို နိုင်ငံတော်မှပြန်လည်ချီးမြှင့်လျှက်ရှိပါ သည်။ ချီးမြှင့်ရာတွင် အငြိမ်းစားအကျိုးခံစားခွင့်များကို ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်၊ ခံယူချက်များမှာ   အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

 

(က) ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ အဓိကတာဝန်

(၁) ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ၏ပင်စင်နှင့်လုပ်သက်ဆုငွေတို့ကိုတွက်ချက်၍မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်များသို့  ငွေပေးမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း။

(၂) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၊စည်ပင်သာယာကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများမှ အငြိမ်းစားယူကြသော ဝန်ထမ်းများရခွင့်ရှိသည့် ပင်စင်  နှင့် လုပ်သက်ဆုငွေများကို  စိစစ်၍အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း။

(၃) ဦးစီးဌာနအငြိမ်းစားများနှင့် ကာကွယ်ရေးအငြိမ်းစားများ၏ ပင်စင်အသုံးစရိတ် များကို စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် အသုံးစရိတ်ခန့်မှန်းခြေစာရင်း ရေးဆွဲခြင်း။

( ခ) ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်

(၁) ပင်စင်ရန်ပုံငွေထူထောင်ခြင်းဖြင့် ပင်စင်အသုံးစရိတ် ခိုင်မာ၍ ရေရှည်တည်တံ့ လုံလောက်စေရန်။

(၂) မျှတသောပင်စင်ခံစားခွင့်များပေးခြင်းဖြင့်  ပင်စင်စားများစားဝတ်နေရေးဖူလုံစေရန်။

( ဂ)  ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒများ

(က)   နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အငြိမ်းစားယူခွင့် ရရှိသည့်အခါ ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်များအား အမြန်ခံစားခွင့်ရရှိရေးအတွက် ပင်စင်အမှုတွဲများ လက်ခံရရှိသည့်နေ့ရက်မှ (၅) ရက်အတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်ရန်။

(ခ)     ပင်စင်စားများဝန်ထမ်းလစာ ရပ်ဆိုင်းသည့်လတွင် ပင်စင်လစာ တစ်ဆက်တည်းခံစား ခွင့်ရရှိရေးအတွက် တစ်လအတွင်းပင်စင်ခံစားခွင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

(ဂ)     နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသက်ကြီးဘဝတွင် စိတ်ချမ်းသာစွာနေထိုင်ရေး၊ စားဝတ်နေရေး ဖူလုံစေရေးအတွက် မျှတသည့် ပင်စင်ခံစားခွင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။

(ဃ)  ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ဆောင်ပုဒ်များ

(၁)     ဝန်ထမ်းကောင်းမှ နိုင်ငံကောင်းမည်၊

(၂)     ပင်စင်စားအရေး စေတနာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေး၊

(၃)     ပင်စင်စားတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့ တို့တတွေ ဆောင်ရွက်စို့၊

 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံ

၂။ ပင်စင်ဦးစီးဌာနကို ရုံးချုပ်၊ ပင်စင်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့( ၂ )ဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသ ကြီး /  ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး များဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

( က)  အမှတ်(၁)ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ - နေပြည်တော်

( ၁ )   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး - ပုသိမ်မြို့

( ၂ )   ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး - ပဲခူးမြို့

( ၃ )   ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးခွဲ - ပြည်မြို့

( ၄ )   ကရင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး - ဘားအံမြို့

( ၅ )   မွန်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး - မော်လမြိုင်မြို့

( ၆ )   ရခိုင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး - စစ်တွေမြို့

( ၇ )   တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး - ထားဝယ်မြို့

( ၈ )   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး - ရန်ကုန်မြို့

( ခ ) အမှတ်( ၂ )ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ - နေပြည်တော်

( ၁ )   ကချင်ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံး  - မြစ်ကြီးနားမြို့

( ၂ )   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး - မုံရွာမြို့

( ၃ )   မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး - မန္တလေးမြို့

( ၄ )   ရှမ်းပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံးခွဲ - ကျိုင်းတုံမြို့

( ၅ )   ရှမ်းပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံးခွဲ - လားရှိုးမြို့

( ၆ )   ရှမ်းပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံး - တောင်ကြီးမြို့

( ၇ )   ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး - လွိုင်ကော်မြို့

( ၈ )   မကွေးတိုင်း ဦးစီးမှူးရုံး - မကွေးမြို့

( ၉ )   ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး - ဟားခါးမြို့