ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၅/၂၀၂၂) ကြိမ် မြောက်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

, , , ,

ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၅/၂၀၂၂) မြောက်အစည်းအဝေးကို ၂၅-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်

Pages