စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs.
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ “Promoting  Accountability and Responsibility in Public Service” နှင့် စပ်လျဉ်းသ

General Information