၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဖွားသေစာရင်းအင်း ပုံစံ(၈)မျိုးအား ရိုက်နှိပ်ချုပ်လုပ်ရန် တင်ဒါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင်
ဂျပန်နိုင်ငံမှကြီးမှူး၍ Online ဖြင့်ကျင်းပခဲ့သော Seminar on Economic Policies 2021 အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မြို့တော်များတွင် အငှားအိမ်ရာများ တည်ဆ

General Information

Financial Institutions