၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေအား ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနား

,

   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ် ၄၆ ၊ နေပြည်တော်၌ ၁၈-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကို ဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ တိုင

အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ရောင်းချပေးသွားမည့် ကျပ် ၁၀၀၀ တန်အောင်ဘာလေသိန်းထီလက်မှတ်များကိုဝယ်ယူရောင်းချလိုသူများအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် (အရက်၊ စီးကရက်၊ ဝိုင်) အမျိုးမျိုးအပေါ်တွင် ကပ်နှိပ်သည့်အမှတ်တံဆိပ်များကို အသိပေးကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဝင်ငွေခွန်ကြေညာလွှာ/ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရန် နှိုးဆော်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

Pages