၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အခွန်လျာထားချက် ပြည့်မီကျော်လွန်စွာကောက်ခံရရှိရေးအတွက် အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက်အသင်းအဖွဲ့များထံမှရရှိသည့် သတင်းစာရင်းအချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

, ,

နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆

အငယ်တန်းစာရေး၊ စစ်ဆေးရေးမှူး- ၄ နှင့် ရုံးအကူ/စာပို့ ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန

အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့်အီလက်ထရောနစ်စနစ်များအသုံးပြု၍အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ  ၁၈

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားလုပ်ငန်းအသီးသီးတွင်လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသောပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံနိုင်ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ  ၁၃

အခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် အခွန်ထမ်းများအနက် အထူးကုန်စည်ခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သော မြန်မာကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းရှင် ( ၁၂၉ ) ဦးစာရင်းတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြခြင်း

   စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ် အတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သော မြန်မာကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းရှင် (၁၂၉) ဦးစာရင်းအာ

Pages