စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

၁။      မြန်မာနိုင်ငံတွင် စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် တည်ထောင်ရန်အတွက် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအား ၁၉၉၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

 ရည်ရွယ်ချက်များ

၂။      နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ စီးပွားရေးမူဝါဒ (၁၂)ရပ် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု မူဝါဒများကို အခြေခံလျက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)  ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်လာစေရန်။

(ခ)   ပုဂ္ဂလိက စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အားပေးရန်။

(ဂ)   ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။

(ဃ)  အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ဆောင်ရွက်ပုံ၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံ မူဘောင်များအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၃။      စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အစိုးရကြား ကနဦးပေါင်းကူးဆက်သွယ်ခြင်းအနေဖြင့် DICA သည် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးမြှင့်တင်ရန်၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်းကျင်ကောင်းအား ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအားမြှင့်တင်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ DICA၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ-

(က)  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများအတွက် စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းသူအနေဖြင့်လည်းကောင်း။

(ခ)   ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အရာရှိအဖြစ်လည်းကောင်း။

(ဂ)   ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး အေဂျင်စီအနေဖြင့်လည်းကောင်း။

(ဃ)  မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အတွင်းရေးမှူးရုံးအနေဖြင့်လည်းကောင်း တာဝန်ရှိပါသည်။

၄။      နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များအား အကြမ်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းများအတွက် တာဝန်ရှိသည့်အပြင် အာဆီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များ (ဥပမာ-အာဆီယံနိုင်ငံများပါဝင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူညီချက်၊ နှစ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူညီချက်များ) နှင့်ပတ်သက်၍လည်း အဓိကဆက်သွယ်ရမည့် ဌာနအနေဖြင့် တာဝန်ရှိပါသည်။

လက်တလောတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ

  • ၂ဝ၁၃   စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင်လည်း​ကောင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက် One Stop Service Center အား DICA တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။
  • ၂ဝ၁၄   ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန်အတွက် DICA ရုံးချုပ်အား နေပြည်တော်မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေး အချက်အချာဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် DICA ရုံးခွဲများအား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများတွင် ဖွင့်လှစ် ထားရှိပြီး ပထမဆုံး ရုံးခွဲများအဖြစ် မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ တောင်ကြီးနှင့် မော်လမြိုင် မြို့များတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၁၅   DICA သည် စီးပွားရေးဝန်းကျင်၏ ကူညီပံ့ပိုးသူအနေဖြင့် ရပ်တည်ရာတွင် ပိုမိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းအင်အား ၁၂၈ ယောက်တိုးချဲ့ခန့်ထားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအား ပိုမိုလွယ်ကူ စေရေးအတွက် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတင်ပြလျောက်ထားရမည့် အဆင့်များအား လွယ်ကူအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများအား လည်းဖြေလျော့ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် "Starting a Business" of Doing Business Report တွင် အဆင့် ၂၉ဆင့် အထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီး Doing Business တွင် ၂၀၁၄/၁၅တွင် တိုးတက်မှုအမြင့်မားဆုံးသောနိုင်ငံအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးဆုံး မြန်မာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲအား မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂ဝ၁၆   မတ်လ- ပိုမိုပြည်စုံသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် DICA ၏ ဝတ်ဘ်ဆိုက် အသစ်အား စတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ DICA ၏ ရုံးခွဲ အသစ်များအား ပုသိမ်၊ မုံရွာ ၊ထားဝယ် နှင့် ဘားအံတို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပဲခူးနှင့် မကွေးမြို့များတွင်လည်း ၂ဝ၁၆ -၂၀၁၇  ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
  • ၂၀၁၇   ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးရုံးခွဲ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲနှင်‌့ ကယားပြည်နယ်ရုံးခွဲတို့ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် မြောက် မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲကို တောင်ကြီးမြို့၌ ဖေဖော်ဝါရီလ  ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။