အာဆီယံ ဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ်

အာဆီယံ ဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ် (ACIA) ဆိုသည်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်၌ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၁၀) နိုင်ငံမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် သဘောတူစာချုပ် ဖြစ်ပါသည်။ စာချုပ်ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံဒေသအတွင်း အာဆီယံစီးပွားရေး အသိုက်အဝန်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာစေရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အညီ လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော စုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစနစ် ဖြစ်ထွန်းလာရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အာဆီယံ စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်း၏ အသေးစိတ် စီမံချက်အရ အဆုံးသတ် ပန်းတိုင် ဖြစ်သော စုပေါင်းစီးပွားရေးသို့ ရောက်ရှိရန်အလို့ငှာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအချင်းချင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် အာဆီယံအတွင်းသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်လာစေရန် ဆွဲဆောင်ရာတွင် အာဆီယံ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအား တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ချမှတ်ထားခဲ့သည်။

အာဆီယံ ဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခန်းကဏ္ဍ

အခြား သတင်းအချက်အလက်များအတွက် အာဆီယံအဖွဲ့၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် “Guidebook for Businesses and Investors” စာအုပ်တို့မှ ဖတ်ရှုကိုးကားနိုင်ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ (FTAS)

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်အား လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော နိုင်ငံများမှာ

•    တရုတ် (အာဆီယံ-တရုတ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်)- စာချုပ်သက်ဝင်သည့်နေ့စွဲ   (၁.၁.၂၀၁၀)
•    ကိုရီးယား (အာဆီယံ-ကိုရီးယား၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်)- စာချုပ်သက်ဝင်သည့်နေ့စွဲ   (၁.၁.၂၀၁၀)
•    သြစတေးလျ/ နယူးဇီလန် (အာဆီယံ-သြစတေးလျ/ နယူးဇီလန်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်)- စာချုပ်သက်ဝင်သည့်နေ့စွဲ   (၁.၁.၂၀၁၀)
•    အိန္ဒိယ (အာဆီယံ-အိန္ဒိယ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်)- စာချုပ်သက်ဝင်သည့်နေ့စွဲ   (၁.၁.၂၀၁၀)

 

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စာချုပ်များ (BITS)

မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသော နိုင်ငံများမှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်ကြသည်။