ရုံးချုပ်

ရန်ကုန်

အမှတ် ၁ ၊ သစ္စာလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း - ဝ၁-၆၅၈ ၁၀၃

နေပြည်တော်ရုံးခွဲ၊ နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ် ၃၂ ၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ဝ၆၇-၄ဝ၆၁၂၄ ၊ ဝ၆၇-၄ဝ၆၁၆၆

မန္တလေးရုံးခွဲ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၆ x ၂၇ လမ်းကြား၊ ၈၄လမ်း၊ စျေးချိုအရှေ့ဘက်တိုက်တန်း၊ တတိယထပ်၊ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း - ဝ၂-၄၀၈၆၆၆၁၊ ဖက်စ်-၀၂-၄၀၈၆၆၆၀

တောင်ကြီးရုံးခွဲ, ရှမ်းပြည်နယ်

ရုံးကြီးလမ်း၊ သစ်တောရပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဟောင်း၊တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ဖုန်း - ဝ၈၁-၂၁၂၄၂၉၃၊ ဖက်စ် -၀၈၁-၂၁၂၄၉၇၄

မော်လမြိုင်ရုံးခွဲ၊ မွန်ပြည်နယ်

မော်လမြိုင်မြို့နယ် စုပေါင်းရုံး၊ တတိယထပ်၊ရုံးကြီးလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်မြို့၊မွန်ပြည်နယ်။
ဖုန်း - ဝ၅၇-၂၀၂၃၃၉၅၊ ဖက်စ်-၀၅၇-၂၀၂၃၃၈၅

ပုသိမ်ရုံးခွဲ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

စုပေါင်းရုံး(OSS)၊ မြက်တိုရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့
ဖုန်း ၀၄၂ -၂၉၂၅၆၊ ဖက်စ် ၀၄၂-၂၉၂၅၈

မုံရွာရုံးခွဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံးဝင်း၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့
ဖုန်း ၀၇၁ ၂၆၂၇၄

ထားဝယ်ရုံးခွဲ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်စုပေါင်ရုံး၊ ဆန်းချီရပ်၊ထားဝယ်မြို့
ဖုန်း- ၀၅၉ ၂၂၂၃၀ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၉ ၂၂၂၃၃

ဘားအံရုံးခွဲ၊ ကရင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ သုဓနုလမ်း၊ ဘားအံမြို့
ဖုန်း- ၀၅၈ ၂၂၇၄၉ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၈ ၂၂၇၅၀

ပဲခူးရုံးခွဲ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ တောင်ငူလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့
ဖုန်း- ၀၅၂-၂၂၀၁၇၄၇ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၂-၂၂၀၁၇၄၈

မကွေးရုံးခွဲ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊ ဒုတိယထပ်၊ ပြည်တော်သာ(၁)လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့
ဖုန်း- ၀၆၃-၂၈၇၄၈ ၊ ဖက်စ်- ၀၆၃-၂၈၇၄၇

လွိုင်ကော်ရုံးခွဲ၊ ကယားပြည်နယ်

ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊ ဦးနီလမ်း၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
ဖုန်း- ၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၄၊ ဖက်စ်-၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၅

မြစ်ကြီးနားရုံးခွဲ၊ ကချင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်စိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်
ဖုန်း- ၀၇၄-၂၅၂၄၂၀၁ ၊  ဖက်စ်- ၀၇၄-၂၅၂၀၁၀၃

စစ်တွေရုံးခွဲ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝင်း၊ မေယုလမ်း၊ ဘောလုံးကွင်း ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
ဖုန်း-၀၄၃- ၂၀၂၄၅၂၈၊ ဖက်စ်- ၀၄၃- ၂၀၂၄၅၂၉

ဟားခါးရုံးခွဲ၊ ချင်းပြည်နယ်

ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်
ဖုန်း/ဖက်စ်- ၀၇၀-၂၁၃၂၃

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူး ရုံးခွဲနှင့် တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့ ရုံး(OSS)၊ ရန်ကုန်မြို့

မြေကွက်အမှတ် ၄၉၊ မြေတိုင်းအမှတ် ၈၅/ ကံဘဲ့၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်။
ဖုန်း +၉၅ ၀၁ ၆၅၈၂၆၃၊ ဖက်စ်- ၀၁ ၆၅၈၂၆၄