မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအသုံးစရိတ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ် သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ၂၀၂၀(Public Expenditure and Financial Accountability - PEFA Assessment Report 2020)

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား အခြား သက်ဆိုင်ရာ ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အ

Gender Responsive Budgeting နှင့် စပ်လျဉ်း၍ Virtual Meeting တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဩဂုတ်လ (၁၃) ရက်နေ့တွင် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်သော တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်  ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသည် Virtual

မေခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ကဏ္ဍဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (MMSCG) ၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

,

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) ၏ မဏ္ဍိုင် (၁)၊ ပန်းတိုင် (၂)၊ မဟာဗျူဟာ (၅) ရပ်၏ Ac

Pages