* ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

* စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

* ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန

* ရုံးအမှတ်(၂၆) နေပြည်တော်

 

ဆက်သွယ်ရန်
* ဖုန်း      +၉၅-၆၇-၄၁၀၅၃၀

* ဖက်(စ်)+၉၅-၆၇-၄၁၀၄၄၀