၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဇူလိုင်လမှစက်တင်ဘာလအထိ စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွက် COVID-19 အသုံး စရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်စာရင်းနှင့် COVID-19 ကြောင့် လျော့နည်းသွားသည့် ရငွေစာရင်း

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ်မြောက် (၃/၂၀၂၀) အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း (၁၈-၁၂-၂၀၂၀)

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ်မြောက် (၃/၂၀၂၀) အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

(၁၈-၁၂-၂၀၂၀)

Pages