၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ပထမသုံးလပတ်အတွက် COVID-19 အသုံးစရိတ်အပါအဝင် အမှန်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊COVID-19 နှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးစရိတ်များအတွက် ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနထံမှ လွှဲပြောင်းရယူပြီး အခြားစာရင်းရှင် (OA) များဖြင့် အမှန်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေစာရင်းတို့ကိုတင်ပြခြင်း

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနတွင် စိစစ်ရေးမှူး(၂) (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၄၀)နေရာရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Pages