ဝန်ဆောင်မှုများ

MPU New Product (IBFT - Inter Bank Fund Transfer)

MPU ၏ New Product တစ်ခုဖြစ်သော IBFT (Inter Bank Fund Transfer) ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်၏ ATM Card ကိုင်ဆောင်သူများအနေဖြင့် ( ၄-၉-၂၀၂၀ ) ရက်နေ့မှ စတင်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၁။      IBFT (Inter Bank Fund Transfer) ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို မိမိဘဏ်၏ ATMများတွင် အောက်ပါအတိုင်း ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည် -

          (၁-က)   MFTB ATM တွင် MFTB Card မှ အခြားဘဏ် MPU Card (eg.MWD) သို့ လည်းကောင်း

          (၁-ခ)    MFTB ATM တွင် အခြားဘဏ် MPU Card (eg. Yoma) မှ အခြားဘဏ် MPU Card ( eg. Yoma)သို့ လည်းကောင်း

          (၁-ဂ)    MFTB ATM တွင် အခြားဘဏ် MPU Card (eg. Yoma) မှ အခြားဘဏ် MPU Card ( eg. Shwe)သို့ လည်းကောင်း

၂။       IBFT (Inter Bank Fund Transfer) ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို အခြားဘဏ်၏ ATM များတွင်လည်း အောက်ပါအတိုင်း ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည် -

          (၂-က)   အခြားဘဏ် ATM တွင် MFTB Card မှ MFTB Card သို့ လည်းကောင်း

          (၂-ခ)     အခြားဘဏ် ATM တွင် MFTB Card မှအခြားဘဏ် MPU Card (eg. UAB) သို့ လည်းကောင်း

          (၂-ဂ)    အခြားဘဏ် ATM တွင် အခြားဘဏ် MPU Card (eg. CHDB) မှ MFTB Card သို့လည်းကောင်း

၃။      IBFT (Inter Bank Fund Transfer) ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်ထောင် (၁,၀၀၀/-) မှ အများဆုံးကျပ်သိန်းတစ်ရာ (၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-) အထိ လွှဲပြောင်း နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်ခ အနေဖြင့် ပုံသေ ကျပ် (၂၀၀/-) နှင့် ငွေလွှဲပြောင်းသည့် ပမာဏ ၏ ( ၀.၀၅% )ကို လွှဲပြောင်းသူ၏ ATM Card Account မှ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။      ယင်းငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို လတ်တလောတွင် IBFT (Inter Bank Fund Transfer) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော MPU အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များဖြစ်သည့် Yoma, Shwe, UAB, RDB, MWD, CHIDB များ၏ ATM များနှင့် ATM Card များသို့သာ  ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

OK $

OK$ နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်မှုများ ကို ပိုမို လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း

-  မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်နှင့် Internet Wallet Myanmar Ltd တို့အကြား OK$ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၏ Pin No. Password နှင့် ဖုန်းနံပါတ်အား အသုံးပြုသည့်စနစ် ဖြင့်သာ Cash In, Cash Out ပြုလုပ်ခြင်းကို (၂၄-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှစ၍ ငွေသားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။

-  OK$ Mobile Payment ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း         ဖြစ်ပါသည်-

ကျပ်ငွေသွင်းခြင်း (Cash-In) အတွက် Transaction    (၁)ကြိမ်လျှင်                      ကျပ် ၂၀၀/-

ကျပ်ငွေထုတ်ခြင်း (Cash-Out) အတွက် Transaction (၁)ကြိမ်လျှင်                     ကျပ် ၅၀၀/-

ငွေသွင်းဝန်ဆောင်မှု အကောင့်(၁)ခုကို တစ်ရက်လျှင်                                           ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀.၀၀/- ခွင့်ပြုခြင်း

ငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှု အကောင့်(၁)ခုကို တစ်ရက်လျှင်                                           ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀.၀၀/- ခွင့်ပြုခြင်း

-     OK$ Mobile Payment လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအား အစိုးရရုံးဖွင့်ရက် Banking Hour အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

Money Changer

နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းထားများ တည်ငြိမ်မှုရရှိရေးအား အထောက်အကူဖြစ်စေရန် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူနှင့် ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ Customer များ၏ နိုင်ငံခြားသုံးငွေလိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေး ကောင်တာ (Exchange Counter) ကို (၁၉.၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

ထိုသို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှ နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်သော Exchange Rate ဖြင့် နိုင်ငံခြားဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းကို Currency အမျိုးအစား (၃) မျိုးဖြစ်သော USD, EUR, SGD တို့အတွက် ဝယ်ယူရောင်းချဆောင်ရွက်ပေးခြင်ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

CBM-Net System ဖြင့်ငွေလွှဲပေးပို့မှုအပေါ် ဝန်ဆောင်ခပြောင်းလဲကောက်ခံခြင်းကိစ္စ

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်အနေဖြင့် CBM-Net Phase Ⅱ System အသုံးပြုရာတွင် ယခင်ငွေလွှဲပေးပို့မှုအပေါ် ဝန်ဆောင်ခအား ငွေကျပ် ၄,၀၀၀/- ( သို့မဟုတ် ) USD 4/- ( Per Transaction ) ကောက်ခံလျက်ရှိပါသည်။

                    ယခုအခါ ( ၁-၇-၂၀၂၂ ) ရက်နေ့မှစ၍ ငွေလွှဲပေးပို့မှုအပေါ် ဝန်ဆောင်ခအားယခင် ငွေကျပ် ၄,၀၀၀/- ကောက်ခံနေခြင်းအစား ငွေလွှဲပမာဏအပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါကြောင်း Customer များထံသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်-

  (က)  အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအချင်းချင်းအကြား

          (၁) ငွေလွှဲပမာဏကျပ်သိန်း ( ၃၀၀ ) အထိ ( ၃,၀၀၀ ) ကျပ်

          (၂) ငွေလွှဲပမာဏကျပ်သိန်း ( ၃၀၀ ) မှ ကျပ်သိန်း ( ၅,၀၀၀ )အထိ ( ၅,၀၀၀ ) ကျပ်

          (၃) ငွေလွှဲပမာဏကျပ်သိန်း ( ၅,၀၀၀ ) မှ ကျပ် ( ၁၀ ) ဘီလီယံအထိ (၀.၀၀၁%) ဖြင့်ကောက်ခံရန်

          (၄) ငွေလွှဲပမာဏကျပ် ( ၁၀ ) ဘီလီယံအထက် ကျပ် ( ၁၀၀,၀၀၀ )

  (ခ)  ပုဂ္ဂလိက Transaction များအတွက်

          (၁) ငွေလွှဲပမာဏ ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀ ) အထိ အများဆုံး ( ၃,၀၀၀ ) ကျပ်

          (၂) ငွေလွှဲပမာဏ ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀ ) အထက်ကို အများဆုံး ( ၀.၀၁% ) ဖြင့်ကောက်ခံရန်