မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်


စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန

လိပ်စာ      : ၈၀-၈၆၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း          : ၀၉၅-၀၁-၃၇၂၁၃၇၊ ၃၇၂၁၃၈၊ ၃၇၂၁၃၉၊ ၃၇၂၁၄၀၊
ဖက်စ်       : ၀၉၅-၀၁-၂၅၄၅၈၆၊ ၃၈၀၆၁၄
E-mail      : [email protected],[email protected]

SWIFT      : MFTBMMMY

 


MFTB Hotline Phone
၀၁ ၂၅၀၄၀၀ ၊ ၀၁ ၂၅၀၄၀၀
၀၁ ၃၈၀၆၁၆ ၊ ၀၁ ၃၈၀၆၁၆