အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဘဏ်စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေနှင့် စာရင်းသေအပ်ငွေ အတိုးနှုန်းများ ပြင်ဆင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် စာရင်းသေအပ်ငွေ အမျိုးအစားအသစ် (၂) မျိုး ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

                        မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေနှင့် စာရင်းသေအပ်ငွေ အတိုးနှုန်းများ ပြင်ဆင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်