ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံသားများမှ Passport for Job(PJ)နှင့် Passport for Seaman(PS) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစားများလျှောက်ထား/သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်ပုံစံ လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမည့်အချက်များ

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) ၊ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် (ဝမ်တာပင်း) ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးစခန်း သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

Pages