စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုနှင့် ကွန်ပျူတာ ဌာနစု၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

, , ,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းလင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ ၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်း၊ တာဝန်ရှိသူများသည် ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုနှင့် IT နည်းပညာဖြင့် ပင်စင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြပါသည်။