ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း

၁။   စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနအား ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၁၄) မှဌာနခွဲ (၆) ခုအတွက်အရာထမ်း (၁၇၅) နေရာ၊အမှုထမ်း (၃၅၇) နေရာ၊စုစုပေါင်း (၅၃၂) နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။

၂။    ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄) ၌ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန ဖွင့်ပွဲမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

၃။    ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းများကိုအခြေခံ၍အောက်ပါဌာနခွဲများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

          (၁)   ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

          (၂)   ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

          (၃)   စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ

          (၄)   ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့်အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာဌာနခွဲ

           (၅)   သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနခွဲ

           (၆)   စီမံရေးရာနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ