ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း

 

၁။        စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနအား ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၁၄) မှဌာနခွဲ (၆) ခုအတွက် အရာထမ်း (၁၇၅) နေရာ၊ အမှုထမ်း (၃၅၇) နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၅၃၂) နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၂။         ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနဖွင့်ပွဲကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

၃။      ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းများကို အခြေခံ၍ အောက်ပါဌာနခွဲများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

          (က)     ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

          (ခ)      ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

          (ဂ)      စာရင်းပေါင်းချုပ်ပြုစုရေးနှင့်အစီရင်ခံရေးဌာနခွဲ

          (ဃ)     ငွေတိုက်ရေးရာမူဝါဒနှင့်အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာဌာနခွဲ

          (င)      သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနခွဲ

          (စ)      စီမံရေးရာနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ