မူဝါဒနှင့်ရည်မှန်းချက်

 

မူဝါဒ     

ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီသည့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။

ဦးစားပေးမူဝါဒ

(၁)       ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ရန်။

(၂)        ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုကို ခိုင်မာအားကောင်းစေရန်။

(၃)       ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းပေါင်းချုပ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို စောင့်ကြည့်အစီရင်ခံတင်ပြသည့်စနစ် စဉ်ဆက်မပြတ်

            ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။

ရည်မှန်းချက်

နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို တောင့်တင်းခိုင်မာစေပြီး ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ပီပြင်စွာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။