ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၏

ဦးတည်ချက်

 

မူဝါဒ     

ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီသည့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖြစ်ပေါ် လာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဦးစားပေးမူဝါဒ

(က)    ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝန်ကြီး ဌာနအဖွဲ့အစည်းများက ကာလတိုငွေသားခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း

(ခ)     အစိုးရငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းအား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

                              (ဂ)     ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းပေါင်းချုပ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြသည့်စနစ် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရန်   

 

ရည်မှန်းချက်

နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို တောင့်တင်းခိုင်မာစေပြီး ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ပီပြင်စွာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင် စေရန် ဖြစ်ပါသည်။