စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေး ဗဟိုကော်မတီ

ရည်ရွယ်ချက်

လက်တွေ့ကျသည့် စီမံကိန်းများနှင့် မူဝါဒများ မှန်ကန်စွာ ချမှတ်နိုင်ရန်၊ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်၊ စောင့်ကြည့် လေ့လာရန်နှင့် သုံးသပ်နိုင်ရန်၊  စာရင်းအင်းအချက် အလက်များ မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကိစ္စရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန များ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ၊ Stakeholders များနှင့် ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန်နိုင်မည့် စွမ်းဆောင်မှုရှိသည့် အမျိုးသား စာရင်းအင်းစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု Statistical Evolution လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါ သည်။

စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ  အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၀) ဖွဲ့

၁။    တစ်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

၂။    စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များလုပ်ငန်းအဖွဲ့

၃။    မွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

၄။    စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

၅။    စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့

၆။    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့

၇။    ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍစာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

၈။    မေခရိုစီးပွားရေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ငွေရေးကြေးရေးစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့

၉။    လူမှုရေးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများလုပ်ငန်းအဖွဲ့

၁၀။  လူဦးရေဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများလုပ်ငန်းအဖွဲ့

AttachmentSize
PDF icon ccdaqs-document.pdf1.24 MB