ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော နေရာများ

ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း- ၀၆၇-၄၀၆၃၂၉

စာပေဗိမ္မာန် စာအုပ်အရောင်းဆိုင်

ရန်ကုန်မြို့။