စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အောက်ပါ လုပ်ငန်း တာဝန်များချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် -

(က)   ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများရှိ  ယာဉ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ကြီးယန္တရား၊ ရေယာဉ်၊ လေယာဉ်၊ မီးရထားခေါင်း၊ မီးရထားတွဲ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံး စက်ပစ္စည်းနှင့် ပရိဘောဂများ၏ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

( ခ )   ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများရှိ စက်ပစ္စည်း/ယန္တရား၊ မော်တော်ယာဉ်၊မော်တော် ဆိုင်ကယ်များအား စွမ်းအားပြည့် အသုံးချနိုင်ရေးအတွက် စာရင်းအင်းများ မှန်ကန်မှုနှင့် စက်ပစ္စည်းအခြေအနေများ သိရှိနိုင်ရန် နှစ်ပတ်လည်စိစစ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။

 ( ဂ )  ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများရှိ ယာဉ်နှင့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်များအား စိစစ်ခြင်း၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာသိမ်း ယာဉ်၊ ဆိုင်ကယ်နှင့် ရုံးသုံးစက် ပစ္စည်းများအား သုံးစွဲနိုင်အဆင့်၊ သံရည်ကျိုအဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ စသည်တို့၏ စက်ပစ္စည်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ် နိုင်ရေးအတွက် မြေပြင်စစ်ဆေး တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးခြင်း။

(ဃ)   ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ နိုင်ငံအတော်အတွက် ကြီးမားတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများသို့ အဆောင်အယောင်ယာဉ်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ယာဉ်မောင်း လစာများနှင့် စက်ဆီ၊ ချောဆီဖိုးများအား စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံတော် ဧည့်ယာဉ်များအား ထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဘဏ္ဍာသိမ်းမော်တော် ယာဉ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ခွဲဝေထုတ်ပေးခြင်း။

( င )   ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ၏ စက်ပစ္စည်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်လျာထားချက်များအား စိစစ်ခြင်း၊ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်သော စက်ပစ္စည်းကဏ္ဍတွင် ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲ ဝယ်ယူလိုသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုသည့် စက်ပစ္စည်းများကို စိစစ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ စံချိန်စံညွှန်းမှန်ကန်ရေးနှင့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပမှ ဝယ်ယူရေးတို့ကို ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက ဝယ်ယူမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

( စ )   နိုင်ငံတော်အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဧည့်သည်တော်များ သွားလာရေးအတွက် မော်တော်ယာဉ်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။