ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်

Ph:    067-406076, 067-406116
Fax:   067-406077, 067-406259
E-mail:  [email protected]