စက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂ / ၂၀၁၆ (၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၄)ရက်)