အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ကွန်းတိုက်များကောင်စီ (ICA) ၊ အရှေ့တောင်အာရှ မော်ကွန်းတိုက်များကောင်စီ (SARBICA) ၊ စင်ကာပူအမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက် (NAS) ၊ UP School of Library & Information Studies (ဖိလစ်ပိုင်) အဖွဲ့အစည်းများမှ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ပို့ချသော မှတ်တမ်း မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Online Foundational Course အား အမှုထမ်း၊ အရာထမ်း (၅) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း အမှုထမ်း (၅) ဦး ပါဝင် သော မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားမော်ကွန်းတိုက် ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ အတွင်း အပတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချသော Online Foundational Course In Archives And Records Management By Southeast Asians For The Southeast Asian Archival Community သင်တန်းအား အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်း မော်ကွန်းတိုက်များမှ သင်တန်းသူ / သင်တန်းသား (၄၁) ဦးနှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

          အဆိုပါ Online Foundational Course သင်တန်းတွင် အရှေ့တောင်အာရှ မော်ကွန်း တိုက်များကောင်စီ (SARBICA) အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ UP School of Library & Information Studies (ဖိလစ်ပိုင်) မှ တွဲဖက်ပါမောက္ခများမှ မော်ကွန်းမှတ်တမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် မော်ကွန်းမှတ်တမ်း စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပို့ချခြင်း၊ သင်တန်းသားအဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အသိပညာဖလှယ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။