စာပို့ရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၂) နေပြည်တော်

စာပို့ရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း

၁။      စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာနမှ သတင်းစာတွင်ကြော်ငြာ၍ ခေါ်ယူထားသော စာပို့ရာထူး(လစာနှုန်းကျပ် ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)နေရာ အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပြီး စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာတင်သွင်းလာသော လျှောက်ထားသူများကို လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ၁၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ (စနေနေ့)တွင် လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းကို ဤဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းနှင့် ဤနေရာတွင် Click ၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်။

၂။       လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ အနေဖြင့် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်သို့ ၁၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့(စနေနေ့)၊ နံနက်(၈:၃၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ သတင်းပို့ကြရန်နှင့် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများကို မိမိနှင့်တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-

          (က)    ဘွဲ့လက်မှတ် သို့မဟုတ် အောင်လက်မှတ် မူရင်း

          (ခ)     တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ် မူရင်း

          (ဂ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်း

၃။      လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းအား အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့်နေရာ

ကျင်းပမည့် အချိန်

အကြောင်းအရာ

ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းအမှတ်စဉ်

၁။

၁၁-၁၂-၂၀၂၁

(စနေနေ့)

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်

တိုးတက်မှုအစီရင်ခံ

ရေးဦးစီးဌာန၊

ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်

နံနက် ၉:၃၀ နာရီ

လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း

အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၁၀ အထိ

နေ့လယ် ၁:၀၀ နာရီ

လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း

အမှတ်စဉ် ၁၁ မှ ၂၁ အထိ

၄။      လူတွေ့စစ်ဆေးမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၆၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၇ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။