စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဝန်ထမ်းသစ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် သင်တန်းပို့ချခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ဝန်ထမ်းသစ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် သင်တန်းပို့ချခြင်း

 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနသည် ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရှိ  ထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ဌာန ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဌာနတွင်း ဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့်အပြင် မျိုးဆက်သစ်ဝန်ထမ်းများ ကိုလည်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေ၊ နည်းဉပဒေများနှင့်အညီ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များကို စိစစ်ရွေးချယ်၍ ခန့်ထား တာဝန်ပေးအပ်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စိစစ်ရေးမှူး-၂(၂၅)ဦးကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ အသစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည့် စိစစ်ရေးမှူး-၂ များကို စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှု အစီရင် ခံရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် ရုံးစာရေးသားနည်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေ၊နည်းဉပဒေများနှင့် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုသိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဌာနတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကို ဌာနရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနခွဲ/ဌာနစု တာဝန်ခံများမှ (၉) ရက်ကြာ သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းတွင် သင်ခန်းစာပို့ချမှုများအပြင် သင်တန်းသားအဖွဲ့လိုက် Group Presentation ပြုလုပ်၍ အကောင်းဆုံးဆုရရှိသည့် အဖွဲ့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။

 

, ,