စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၅) နေရာအတွက် ပဏာမ ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူး (၂၅) နေရာအတွက် ပဏာမ ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ကြေညာခြင်း

၁။        စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၂ (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး နေရာများအတွက် ပဏာမ ရွေးချယ်ခံရသူများ စာရင်းကို အောက်တွင် ပူးတွဲ PDF ဖိုင် ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

၂။        ပဏာမ ရွေးချယ်ခံရသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ဤဦးစီးဌာန တည်ရှိရာ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်သို့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) ထက် နောက်မကျစေဘဲ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် သတင်းပို့ပါရန်နှင့် ရောက်ရှိ သတင်းပို့ပြီးနောက် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု အောင်မြင်မှသာ အတည်ပြု ခန့်ထားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အကြောင်းကြား ပါသည်-

           (က)   ဘွဲ့လက်မှတ် (သို့မဟုတ်) ယာယီဘွဲ့ထောက်ခံစာ လက်မှတ် မူရင်း၊

           (ခ)    တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ် မူရင်း၊

           (ဂ)    အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမူရင်း (သက်တမ်းကျော်လွန်ပါက သက်တမ်းတိုးရန်)၊

           (ဃ)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်း၊

           (င)    တစ်လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်စ်ပို့ ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ (မြန်မာဝတ်စုံဖြင့်)။

AttachmentSize
PDF icon A-2(25).pdf1.16 MB