ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ

           

-     ပြည်ပအဆက်အသွယ်ဘဏ်များနှင့် ကာလတိုနိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက် (Money Market) လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

-     ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား နိုင်ငံခြားငွေ ငွေမာ​ငွေကြေးကို အာမခံရယူခြင်းဖြင့် မြန်မာကျပ် ချေးငွေ ထုတ်ချေးသည့် ကုန်သွယ်မှုချေးငွေ (Trade Financing Import T.T / Export T.T) ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

-     ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ငွေလွှဲစာတမ်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊

-     ဘဏ်အာမခံထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

-     CBM ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲများနှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များသို့ ဘဏ်အချင်းချင်း ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း (Bilateral Interbank Lending) လုပ်ငန်းကိုလည်း ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် Refinitiv Platform ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

-     သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကို ကာလတိုငွေဖြစ်လွယ်ချေးငွေ (Short Term Liquility Financing) ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

-     အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်နှင့် ငွေတိုက်လက်မှတ် လေလံ (Government Securities Auction)တွင် ဝင်ရောက်၍ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် T-Bills / T.Bonds Auction လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

-        အခြားဘဏ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

 

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်(မန္တလေးဘဏ်ခွဲ)

          မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၊ မန္တလေးဘဏ်ခွဲအနေဖြင့်  အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

-     ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းရှင်အပ်ငွေ၊ အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေများလက်ခံခြင်း၊

-     ကျပ်ငွေဖြင့် ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေများလက်ခံခြင်း၊ ငွေစုဘဏ်အတိုး တွက်ချက်ခြင်းကို (၃)လလျှင် (၁)ကြိမ်၊(၁)နှစ်လျှင်(၄)ကြိမ်အတိုးတွက်ချက်၍ ငွေစုဆောင်းသူများစာရင်းသို့ (၁)နှစ်လျှင်(၂)ကြိမ် အတိုးထည့်သွင်းပေးခြင်း၊

-     CBM-Net စနစ် အသုံးပြုလျက် ဘဏ်အသီးသီးရှိ ငွေစုဘဏ်စာရင်းအချင်းချင်း ငွေလွှဲပြောင်း ပေးပို့ခြင်းနှင့် ငွေလက်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

-     နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် စာရင်းရှင်စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊

-     စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသို့ ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ၊ နှစ်တိုနှင့် နှစ်လတ်ချေးငွေများ ထုတ်ချေးခြင်း၊

-     ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

-     ပြည်သူများ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် OK$ ဖြင့် Mobile Payment ဝန်ဆောင်မှုတို့အား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊