မူဝါဒနှင့် ရည်မှန်းချက်

(က) မူဝါဒ

                   - နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်စေရန်ဘဏ်၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်၊

                   - ပြည်သူများသို့ ပိုမိုထိရောက်လွယ်ကူလျင်မြန်သော ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင် ရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

                   - နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုစီးဝင်လာနိုင်ရေးအတွက်  ပြည်ပအဆက်အသွယ်ဘဏ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။

            ()   ရည်မှန်းချက်

                   - လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော “ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်လုပ်ငန်း ” များ အပြင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားလုပ်ငန်း များ၏ “နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးသည့်                    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို အခြေခံသည့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် လုပ်ငန်းများ” ကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

                   - နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုစီးဝင်လာစေရေးနှင့် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရေးတို့အတွက် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများအား ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အပံ့ပေးသည့်( Trade Financing ) ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

                   - ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ခေတ်မှီ IT နည်းပညာများ တိုးမြှင့် အသုံးပြု ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။