ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်

အမှတ်၊ ၁၇၀/၁၇၆၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ် -   ၈၂၅၆၉၀၆

                    ၈၂၅၀၅၂၁

                    ၈၂၅၀၅၁၀

                    ၈၂၅၀၅၂၀

                    ၈၃၇၁၀၁၂

                    ၈၂၅၀၅၁၂

                    ၈၂၅၃၁၉၆

ဖက်(စ်)နံပါတ် - ၀၉၅ -၀၁-၈၂၅၆၈၇၁

                                       ၈၂၅၀၅၀၈

                                       ၈၂၅၆၉၀၆        

e-mail :   [email protected]         

                [email protected]

Swift   :  MICBMMMYXXX

Website : www.micb.gov.mm
 

 

 

 

 

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (မန္တလေးဘဏ်ခွဲ)    

လိပ်စာ     :    အမှတ် (၁၀၀)၊(၈၄)လမ်း ၊ (၂၉)လမ်းနှင့်လမ်း(၃၀)ကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို ။

ဖုန်း         :    ၀၉၅-၀၂-၄၀၂၁၁၀၄ ၊ ၄၀၃၅၈၁၆၊ ၄၀၃၅၈၁၈
ဖက်စ်      :    ၀၉၅-၀၂-၄၀၃၅၈၁၇

E-mail    :    [email protected]
Swift      :    MICBMMMYMAN

Website :    www.micb.gov.mm