ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအား AML/CFT/WMD ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

,

                                                                             စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

                                                                      ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေး‌ရေးဦးစီးဌာန

                  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအား AML / CFT / WMD ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

               

               အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အာမခံကုမ္ပဏီများအား    ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို

ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး(AML/CFT) ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရှိစေရေး ၊ 

လူအများအပြားသေကြေစေသော လက်နက်များအပေါ်  ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး(WMD)  ၊  Proliferation Financing

Risk Assessment and Targeted Financial Sanction ( (PF/TFS) ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို သိရှိလိုက်နာ

ဆောင်ရွက်စေရန် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနမှ  တာဝန်ခံများဦးဆောင်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လုပ်ငန်း

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော  အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အာမခံကုမ္ပဏီများ  ၊ စုစုပေါင်း သတင်းပို့ အဖွဲ့အစည်း (၁၂) ဖွဲ့တို့အား

၂၀-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၄-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ AML / CFT / WMD  ဆိုင်ရာကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း(On-Site Examination) ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

AttachmentSize
PDF icon 20-24_2-23 Onsite Photos.pdf1.53 MB