နေကြာသီးနှံ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းတိုးတက်မှုနှင့် ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

နေကြာသီးနှံ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းတိုးတက်မှုနှင့် ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

(နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆီထွက်သီးနှံကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် စားသုံးဆီဖူလုံစေရန် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ သည့် “နေကြာသီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းတိုးတက်မှုနှင့် ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် ရေးကော်မတီ” ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၃၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ရုံးအမှတ် - ၃၂၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို “နေကြာသီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းတိုးတက်မှုနှင့် ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ” ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး နှင့် ကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအရ သက်ဆိုင်ရာကော်မတီများမှ ပေးပို့သည့် အစီရင်ခံစာများ၊ နေကြာသီးနှံ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကို မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး သည့်အခြေအနေများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အဆင့်အပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ၊ ရှေ့ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ နေကြာသီးနှံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းတိုးတက်မှုနှင့် ရန်ပုံငွေသုံးစွဲမှုကို စောင့်ကြည့်အစီရင်ခံရေးကိစ္စရပ်များကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

, , ,