နိုင်ငံပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအားရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိမြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့်မြေကွက် (၁၈)ခုကိုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။      ဝယ်ယူလိုသော Lot No တစ်ခုချင်းအလိုက် သီးခြားအဆိုပြုလွှာ တစ်စောင်စီ တင်သွင်း ရမည်၊သတ်မှတ်စပေါ်ငွေP.O Cheque (Payment Order Cheque)အား တင်ဒါ တင်သွင်းလွှာ နှင့်အတူပူးတွဲတင်ပြရမည်။

၃။

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်

-

၈-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၆-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ

 

နေရာ

 

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး(စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်)

 

 

 

စပေါ်ငွေသွင်းရမည့်တန်ဖိုးကိုအဆိုပြုလွှာဝယ်ယူသည့်အခါတစ်ပါတည်းဖော်ပြပေးပါမည်။

၄။

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်အစီအစဉ်

 

P.OChequeတင်ပြရမည့်ရက်

-

၇-၁၂-၂၀၁၈၊ ၁၀ - ၁၂ -၂၀၁၈၊ ၁၁ - ၁၂ -၂၀၁၈၊

 

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက်

-

၁၂-၁၂-၂၀၁၈

 

 

-

Lot No(၁) မှ(၁၈) အထိနံနက်(၁၀)နာရီမှစ၍ အစဉ် လိုက် လက်ခံပါမည်။

 

နေရာ

-

ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်

၅။      ဝယ်ယူလိုသည့်မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊တိုက်ခန်းနှင့်မြေကွက်တို့အားကြော်ငြာသည့်နေ့မှ စ၍ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူရန် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းသည့် အချိန်တွင် ဝယ်ယူ မည့် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊တိုက်ခန်းနှင့်မြေကွက်အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက် ဖြင့် ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။

၆။      အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၄၀၆၃၃၉ နှင့် ၀၆၇-၄၀၆၁၈၅ တို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက် (၁၈)ခု ဤနေရာကို Click ၍ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။