စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ မိတ္တူကူးစက်များ၊ ပရင်တာများ၊ စကင်နာများနှင့်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ တိုင်းတာရေးကိရိယာများဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ဖြင့် မိတ္တူကူးစက်များ(Copiers)၊ ပရင်တာများ(Printers)၊ စကင်နာများ(Scanners)နှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာတိုင်းတာရေးကိရိယာများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကိုသိရှိနိုင်ရန် တင်ဒါကြော်ငြာစာကို ဤနေရာတွင် နှိပ်၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။