ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းအသိပညာပေးပွဲ

,

ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းအသိပညာပေးပွဲ အခမ်းအနားကို  ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၅) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၁၅:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ သင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားသို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ တက်ရောက်ကြပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆိုင်ရာဥပဒေရှင်းလင်းရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြား ပါသည်။ ထို့နောက် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းအသိပညာပေး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို (၁၆:၄၅) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။