အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများ လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၂/၂၀၂၃)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး

,

     အသေးစား၊  အငယ်စားနှင့်  အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏   ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု  အခြေအနေများ   လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့
(၂/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက်  အစည်းအဝေးကို  ၂၀၂၃  ခုနှစ်၊  ဇူလိုင်လ  ၂၇  ရက်နေ့ နံနက်  (၁၀:၀၀)  နာရီအချိန်တွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Hybrid အစီအစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

     အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့  လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ  စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြပါသည်။

     ဆွေးနွေးပွဲတွင် အသေးစား၊  အငယ်စားနှင့်  အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏  (၁/၂၀၂၃)
အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှုအခြေအနေ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ  အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း) ပြုစုထားရှိမှုနှင့် အချက်အလက်များ
ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်မှုအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

     အဆိုပါ ဆွေးနွေးချက်များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်ဌာနများက ဌာနအလိုက် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များဆွေးနွေး
ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဥက္ကဌမှ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်၍   အစည်းအဝေးကို နံနက် (၁၁:၄၅) နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။