၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၁၂)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ

(၁၂) ရက်နေ့၊ ညနေ (၁၅း၀၀) နာရီအချိန်တွင် Hybird ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။      

အဆိုပါဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဝန်ထမ်းများ Covid-19 ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာနေထိုင်ရန်၊

ရုံးလုံခြုံရေးအတွက် အလှည့်ကျ နေ့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် မိမိလုံခြုံရေး၊ ရုံးလုံခြုံရေးကိုလည်း သတိထားဆောင်ရွက်ရန်၊

လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်း အချိန်နှင့်

တစ်ပြေးညီ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လတ်တလော ဆောင်ရွက်နေသည့် SNA သင်တန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကဏ္ဍများ

ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် အပတ်စဉ် ရုံးတွင်း/ရုံးပြင် သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးကိုလည်း မပြတ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်

ကြောင်း လမ်းညွှန်မှာကြားပါသည်။

ဆက်လက်၍ ဝန်ထမ်းများမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲများ၊ သိရှိလိုသည်များကို တင်ပြကြပြီး ဝန်ထမ်းထု

ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကို ညနေ (၁၆း၁၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။