ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်တာဝန်ခံများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး မွမ်းမံသင်တန်း (၁/၂၀၂၄) နှင့် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း (၁/၂၀၂၄) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်တာဝန်ခံများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်း (၁/၂၀၂၄) နှင့် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း (၁/၂၀၂၄) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၆:၁၅) နာရီအချိန်တွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ သင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် သင်တန်းသား/သူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က  သင်တန်းသားများအနေဖြင့် ယခုသင်တန်းမှ ပို့ချချက်များနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှု၊ အတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံ၍ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်လက် လေ့လာနေရန်၊ ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ နေထိုင်ပြုမူရန် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က သင်တန်းသားများမှထပ်မံဆန္ဒပြုထားသည့် သင်တန်းများ၊ ဘာသာရပ်များနှင့် သင်တန်းကျောင်းမှဖြည့်ဆည်းပေးရန်တောင်းခံမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကို စိစစ်ဖြည့်ဆည်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီး သင်တန်းတွင် ပထမဆု၊ ဒုတိယဆုနှင့် တတိယဆုရရှိသူ သင်တန်းသား/သူများကို ဆုများအသီးသီး ချီးမြှင့်၍ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို (၁၆:၄၅) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။