ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်တာဝန်ခံများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်း (၁/၂၀၂၄)နှင့် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း (၁/၂၀၂၄) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်တာဝန်ခံများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်း (၁/၂၀၂၄) နှင့် ငွေစာရင်းဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်း (၁/၂၀၂၄) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၉) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ သင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ၌ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်တာဝန်ခံများ၏ရာထူးအဆင့်အလိုက် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်၊  ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် ပိုမိုကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန်၊  စီမံကိန်းရေးဆွဲနေသူများ၏ တာဝန်/ဝတ္တရားများ၊ အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးတက်ရရှိပြီး မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒေသများတွင် ထိရောက်စွာ ပြန်လည်အသုံးချဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၄၇) ဦး တက်ရောက်ကြပါသည်။