၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းရေးဆွဲ ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊  အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဒေါ်သန်းသန်းလင်းက ဦးဆောင်၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အထိ (၅) နှစ်စီမံကိန်းမူဘောင် ရေးဆွဲနိုင်ရေးနှင့်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းရေးဆွဲရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်မည့်

အစီအမံများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တို့မှ

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

, ,