အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများလေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၅/၂၀၂၃)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး

,

အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများ လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏

(၅/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀-၁၂-၂၀၂၃ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် Hybrid ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်

ခဲ့ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်

ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများ လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန် (၈) ခုအား အကောင်

အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ (၄/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ

နှင့် လေ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာ (မူကြမ်း) ပြုစုထားရှိမှုအခြေအနေတို့ကို ဆွေးနွေးပါသည်။

ထို့နောက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေများ လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက  လေ့လာသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံစာ (မူကြမ်း) အပေါ်

အကြံပြုချက်များနှင့် ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြည့်စွက်အကြံပြုဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို နံနက် (၁၁း၃၀) နာရီတွင်

ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။