ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ

ရန်ကုန် ၊ ဩဂုတ် ၂၉

ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန် သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြားပါသည်။

ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား ဘဏ်များ၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ခံများက ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်း အင်အားအခြေအနေ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး ကိစ္စရပ်များကို ဦးစွာရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ 

ထို့နောက် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအနေဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မိမိတို့လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ရာတွင် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြစေရေး၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များအား အလေးထားဆောင်ရွက်ကြစေရေး၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စည်းလုံးညီ ညွတ်စွာဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြစေရေးတို့ကို အသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်း များ၏တင်ပြချက်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ 

 မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်သည် ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်သည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ စတင်တည် ထောင်ခဲ့သော နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များဖြစ်ကြပြီး၊ နိုင်ငံတော်နှင့်အစိုးရဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကများ၏ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုများနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိစ္စရပ်များကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။


သတင်းစဉ်