စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

အဓိကရည်မှန်းချက်

‘နိုင်ငံတော်အတွင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ကျေးလက်ဒေသ လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဘဏ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ထိရောက်စွာ အထောက်အကူပြုစေရန်’

ဘဏ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘဏ်သည် မိမိ၏အဓိက ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များကိုလည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(က)    စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ လူမှုစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လိုအပ်သောချေးငွေကို လွယ်ကူရှင်းလင်းသော နည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်ပေးရန်၊
(ခ)    ကျေးလက်ဘဏ်လုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရန်၊
(ဂ)    ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွင်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထစိတ်ဓါတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းငှာ ချွေတာစုဆောင်းသောအကျင့်ကို အားပေးရန်၊
(ဃ)    ကျေးလက်ဒေသ လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းငှာ အထောက် အကူပြုရန်၊
(င )    ဘဏ်ကို အားထားအသုံးပြုသည့် အလေ့အထကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန်၊
(စ)    ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ရည်မှန်းချက် (၆)ရပ်

(၁)    ချေးငွေလုံလောက်စွာ ရရှိရမည်။
(၂)    ချေးငွေအချိန်မီ ရရှိရမည်။
(၃)    ချေးငွေအပြည့်အဝ ပြန်လည်ကောက်ခံရမည်။
(၄)    ငွေစုဆောင်းခြင်းဖြင့် အရင်းအနှီးရရှိနိုင်ရမည်။
(၅)    ကြွေးမြီကင်းရှင်းသော လယ်သမားဘဝ ထူထောင်နိုင်ရမည်။
(၆)    ဘဏ်သည် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်ရမည်။