ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၇) နေရာအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်နှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၇) နေရာအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်နှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

Pages