ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး(ရုံးအမှတ်-၃၂) ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာ နှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ရာထူး: ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး၊ အငယ်တန်းစာရေးရာထူး
ဆက်သွယ်ရန်:

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၊

                                       ဖုန်း-၀၆၇ ၃ ၄၀၆၄၁၇

AttachmentSize
PDF icon DSO & LD list.pdf102.77 KB