အာမခံအသင်းအခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အထွေထွေ အာမခံအစည်းအရုံး(GIAJ)တို့ ပူးပေါင်း၍ အာမခံအသင်း အခန်းကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ Seminar on the Role of Insurance Associ

Pages