အငြိမ်းစားလစာထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို အကျိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာကုမ္ပဏီများ၊ မိုဘိုင်းလ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သို့ အဆိုပြုကမ်းလှမ်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

အငြိမ်းစားလစာထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို အကျိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာကုမ္ပဏီများ၊ မိုဘိုင်းလ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သို့ အဆိုပြုကမ်းလှမ်းနိုင်ကြ

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS - advertisement

Ministry of Planning, Finance and Industry

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS - ADVERTISEMENT

The Republic of the Union of Myanmar

Ministry of Planning, Finance and Industry

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS - ADVERTISEMENT

The Republic of the Union of Myanmar

Ministry of Planning, Finance and Industry

INVITATION FOR BIDS

Invitation for Bids  - advertisement

Ministry of Planning, Finance and Industry

Customer များသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက်

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး ATM Data Center ရှိ Main Server နှင့် ATM စက်များ လုံခြုံမှုရှိစေရန်၊ မီးဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ (

Pages