မီးအာမခံလျော်ကြေးပေးချေခြင်း

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်ရုံး၊ စစ်ကိုင်းမြို့၏ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ဖြင့် မီးအာမခံထားရှိသော ဦးညီမွှေး(သား)ဦးခင်မောင်ညိုပိုင် အဆောက်အဦး မီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးငွေကျပ် ၂၉၄၇၀၀၀/- ကို (၂၅-၄-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းခရိုင်ရုံး တာဝန်ခံမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။