လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါကြောင်းကြေညာခြင်း

လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါကြောင်းကြေညာခြင်း

 နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်   ၁၈-၅-၂၀၂၃  နှင့်  ၆-၆-၂၀၂၃  ရက်နေ့များတွင်  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ( Open Tender)ခေါ်ယူခဲ့သည့်  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)(၇)ထပ်အဆောက်အဦ၏ကုန်သည် လမ်းမျက်နှာစာ(186'x120')နှင့်ကမ်းနားလမ်းမျက်နှာစာ(172'x120')များတွင် Aluminium Composite (8'x4')တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါကို Super Sunshine Design & Construction Co.,Ltd မှပဏာမ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး   ၂၅-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲ‌ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ( ၅/၂၀၂၃-၂၀၂၄ ) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ Super Sunshine Design & Construction Co.,Ltd အား လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း